Alla barn är välkomna…!

Barn är alltid välkomna till kyrkan och varje söndag finns
någonting särskilt riktat till dem under gudstjänsttid!

 

Jämna veckor

Jämna veckor kommer någon ansvarig vuxen, ofta ett par föräldrar, att följa med barnen upp och på storbildsskärm visa ”Söndagsskola play”. Ett inspelat barnprogram där barnen både får vara med och dansa, se på trolleri, skådespel, bakinslag och lära sig saker från Bibeln.
Därefter blir det lek i barnlokalerna och ibland någon organiserad aktivitet.

Ojämna veckor

Ojämna veckor får barnen följa med våra barnledare upp på Söndagsäventyret – vår församlings gudstjänst för barn.
Samling med sång, bön och en berättelse från Bibeln är stående inslag. Det blir också ofta tävlingar, lek och aktiviteter!
Du som förälder eller annan närstående är alltid välkommen att följa med ditt barn upp
om det känns bra för dig eller barnet!
Vill och vågar barnet följa med själv går det bra!

Varmt välkomna!