Coronaviruset och våra gudstjänster – vad gäller?

Våra gudstjänster

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur vi ska tänka och agera och vi uppmanar er alla att gå in på följande hemsidor för att ta del av instruktioner och råd:
Krisinformation
Folkhälsomyndigheten
Vårdguiden 1177

Om du har frågor som gäller Coronaviruset kan du ringa 11313.

Vid gudstjänst kommer vi tillsvidare att ha följande riktlinjer:
Handhälsning:   Vi rekommenderar våra värdar och mötesbesökare att inte hälsa i hand.
Nattvard:            Under de kommande gudstjänsterna kommer vi inte att fira nattvard på söndagens gudstjänst.

Om du har symptom:
Vi uppmanar dig att följa folkhälsomyndighetens instruktioner och stanna hemma om du uppvisar symptom.
Folkhälsomyndigheten

Denna information uppdateras när förändringar sker.