Möteshelg med Morgan Carlsson

I månadsskiftet januari-februari har vi möteshelg med Morgan Carlsson. Morgan har en evangelists tjänst där den helige Andes nådegåvor är i funktion. Vi har hört mycket gott om Morgan och hans arbete och ser fram emot en helg där Gud kommer beröra få beröra oss.

Missa inte detta och bjud gärna med vänner som du vet har ett behov av ett Gudsmöte.

Samtliga samlingar är öppna för alla oavsett ålder.

Morgan reser över hela Sverige och även internationellt.