Pingst Rådslag 2020

Årets Rådslag ägde rum digitalt och det var glädjande att tekniken fungerade utmärkt. Deltagarna kunde under tiden som Rådslaget pågick skriva in kommentarer, frågor och glada tillrop genom en chattfunktion. Möjligheten att rösta på de olika förslagen fungerade också mycket väl.

Daniel Alm omvaldes som ledare för Pingst för ytterligare fyra år. Vi är så glada och tacksamma för Daniel och vad han får betyda för vår rörelse. Bed för honom och välsigna honom i hans tjänst!

Under Rådslaget välkomnades åtta nya församlingar som medlemmar i Riksföreningen och Trossamfundet.

Styrgrupp Internationell fick en ny ordförande, Mikael Samuelsson från Jönköping, som efterträder Stefan Claar.

Parallellt med Pingsts Rådslag hölls också årsmöten för Pingst Ung och Sport for Life. Frida Igefjord valdes till ny ordförande för Pingst ung efter Gustaf Nyström.

Daniel Alm kunde presentera  namn på två av sex regionsekreterare, som utgör en del av den nya samverkan inom Svensk Pingstmission. Ruth Hasselgren, Eskilstuna, får ansvar för Europasamarbetet och Oscar Lindén, Botkyrka, för Mellanöstern/Nordafrika.

“Together to get there” är namnet på den nya missionsorganisationen, som utgår från fyra tematiska spår: De minst nådda, De mest utsatta, Missionärerna från Sverige och Relationer i världen och teologi. Beslutet om denna organisation togs vid förra årets Rådslag.

En undersökning om pastorers arbetsförhållanden och vilka orsakerna är till varför pastorer lämnar sin tjänst som pastor presenterades också.

Innan Rådslaget avslutades cirka tio minuter över ett informerade Daniel Alm och Madeleine Hansson om en hjälpfond för församlingar som Pingststyrelsen beslutat om med anledning av Corona-pandemin. Under vecka 25 kommer Daniel Alm också att ge ut en ny bok, där alla intäkter kommer att gå till den fonden.

Under Rådslaget redovisades också bokslut och verksamhetsplaner.