Så arbetar vi

Pingstkyrkan är en församling med verksamhet för alla åldrar. Vi finns i Lidköping, Grästorp, Örslösa, Källby och Kållandsö. På alla dessa platser finns också egna kyrkolokaler.
Vi är en öppen kyrka med många mötesplatser såsom PK Second Hand. Gudstjänsten på söndag är den stora samlingsplatsen. Församlingens medlemmar träffas regelbundet i hemmen till gemenskaps- och bönegrupper. Vi kallar dem hemgrupper eller bönegrupper. Såväl vardagskvällar som helger har församlingen barn- och ungdomsverksamhet.
Församlingens olika verksamheter leds av en styrelse och en församlingsledning som ansvarar för administration och ekonomi. Olika råd ansvarar för mission, barnverksamhet, ungdomsverksamhet, våra fastigheter, verksamhet i Örslösa, verksamhet i Källby, verksamheten på Kållandsö och verksamhet i Grästorp. Det är många som hjälps åt att dela på ansvar och arbete.
Förutom arbetet i Lidköping med omnejd samarbetar vi med andra kristna församlingar i olika lokala och rikstäckande verksamheter och projekt. Vi stöder också verksamhet i andra länder. All verksamhet, med något litet undantag bedrivs på ideell basis. Det innebär att medlemmarna själva genom frivilliga gåvor och insatser bekostar verksamheten.