Vad vi tror på

Gud

Vi förenar oss med klassisk kristen tro som säger att det finns en evig Gud som har skapat allt som finns. Gud är en och samtidigt existerar han i tre personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Gud är helig, god och kärlek.

Människan

Vi tror att Gud skapade människan till sin avbild för att leva i evig gemenskap med Gud. Vi tror att Gud har en tanke och ett gudomligt syfte med varje människa. Människan skapades med en fri vilja och vi kan därför välja att leva tillsammans med Gud och följa hans tankar och syfte för oss eller välja bort detta. Genom att vi alla har valt att bryta gemenskapen med Gud och gå våra egna vägar så har vi skiljts från Gud. Gud älskar ändå människan och vill ha gemenskap med oss.

Synd

När en människa väljer bort Gud och går sin egen väg så kallar bibeln detta för synd. Synden skiljer oss från Gud och är så allvarlig att den leder till död. 

Jesus

Vi tror att Jesus Kristus är Gud Sonen. Han sändes till vår värld för att visa oss vem Gud är och för att ta på sig konsekvenserna för vår synd och dö i vårt ställe. Vi tror att Jesus dog för våra synder och att han uppstod från de döda. Jesus hade inte syndat och därför besegrade han syndens och dödens grepp över människan och återvände till livet. Den som tror på att Jesus Kristus dog på korset och uppstod för sina synder, den människan får förlåtelse för sina synder och får evigt liv.  

Kristet liv - att följa Jesus

Vi tror att vägen till gemenskap med Gud går genom tro på Jesus Kristus. Att tro på Jesus och följa honom leder oss in i gemenskap med Gud och in i Guds tankar och gudomliga syften för våra liv. Att följa Jesus är att hitta livet och att hitta hem. Det kristna livet handlar inte först och främst om att hålla sig till en lista av regler utan att vilja leva i en daglig relation med Jesus. När vi upptäcker vem Gud är genom Jesus så kommer det att förändra oss och göra oss till de människor som Gud från början skapade oss att vara. Att följa Jesus är långt ifrån enkelt och många gånger misslyckas vi. I egen kraft skulle det inte vara möjligt att leva det livet men Gud har gett varje människa som tror på Jesus sin helige Ande. Den helige Ande hjälper oss att leva i Guds vilja. 

Dopet - det kristna livets startpunkt

Vi tror att varje människa som tror på Jesus ska låta döpa sig. Dopet är en handling då människan visar att man vill omvända sig till Guds syften för livet och följa Jesus. I dopet visar och bekänner en människa sin tro på Jesus. Eftersom vi tror att dopet är en bekännelse och en handling som sker i tro så praktiserar vi troendedop. Varje människa som vill följa Jesus och bekänna honom som Herre kan bli döpt. Dopet sker enligt mönstret i nya testamentet: genom nedsänkning i vatten. 

Den helige Ande

Vi tror att Gud har givit den som tror på Jesus sin helige Ande. Den helige Ande är inte begränsad av tid och rum och kan därför vara oavbrutet närvarande i varje kristens liv. Den helige Ande är en gåva som varje kristen får ta emot och han är vår lärare. Vi tror också att vi kan göra särskilda upplevelser tillsammans med den helige Ande. Detta kallas för andedop och andeuppfyllelse. Vid dessa tillfällen gör den helige Ande något speciellt i den kristnes liv och man kan få ta del av olika gåvor som Anden ger: tungotal, profetisk gåva, gåvan att be för sjuka så att de blir friska, gåvan att skilja mellan andar med mera. 

Församlingen

Vi tror att det kristna livet levs bäst tillsammans med andra kristna. När vi tog emot Jesus som vår frälsare så blev vi en del av Guds familj. Församlingen är en familj som består av kristna som är bröder och systrar i Gud. Församlingens uppdrag är att tillsammans ära Gud, visa omsorg om varandra, hjälpa varandra att leva ett kristet liv och att berätta om vår tro för alla som ännu inte tror på Jesus. Församlingen leds av församlingsledare som utsetts av församlingen genom bön. Vi tror att varje människa har ett uppdrag i församlingen och att Gud vill använda varje människas olika gåvor i tjänst för honom.

Bibeln - Guds Ord.

Vi tror att Bibeln är Guds Ord förmedlat till oss genom människor. Den är tillförlitlig och visar oss sanningen om vem Gud är och vilka vi människor är. Bibeln är vår auktoritet i fråga om teologi och etik.