Internationellt

Idag bedriver församlingen mission både genom missionärer som sänds ut från Sverige och genom nationella medarbetare i olika länder som genom stöd från oss arbetar på hemmaplan.

En gren av vår mission är PK Second Hand. Genom att ta emot och sälja begagnade varor kan vi finnas med och ge bistånd både genom katastrofhjälp och i mer kontinuerliga projekt. En betydande del går till stöd av barnhem i t.ex. Rumänien, Ryssland och Thailand.

Du kan läsa mer om de projekt som PK Second Hand stödjer under Second Hand > Vart går pengarna?