Internationellt

Idag bedriver församlingen mission både genom missionärer som sänds ut från Sverige och genom nationella medarbetare i olika länder som genom stöd från oss arbetar på hemmaplan.
På kartan ovan ser du vilka länder vi just nu har verksamhet i / understödjer.

En gren av vår mission är PK Second Hand. Genom att ta emot och sälja begagnade varor kan vi finnas med och ge bistånd både genom katastrofhjälp och i mer kontinuerliga projekt. En betydande del går till stöd av barnhem i t.ex. Kenya, Indien och Thailand.

Du kan läsa mer om de projekt som PK Second Hand stödjer under Second Hand > Vart går pengarna?
Kartan ovan visar dock enbart projekt som stöds av frivilliga gåvor till missionskassan.