Församlingens historia

Pingstförsamlingen i Lidköping bildades den 18 januari 1919. 16 personer slöt sig då samman i en fri biblisk församling som fick namnet Betania. Föreståndare blev Gustav Nordlund. De första mötena hölls i gamla Blåbandslokalen som låg på Källaregatan. Pingstförsamlingens första egna kyrkolokal inköptes efter bara några månader. Den hette fastighet 346 och låg i Gamla staden. Den inköptes för 12 500 kronor.

Församlingen mötte mycket motstånd. I dåvarande Westgötaposten skrev en insändare att "Pingströrelsen är en farlig sammanslutning både på det ena och det andra sättet - hospital och sjuksalar fylles med patienter". 1922 sände församlingen ut sina första missionärer. Det var föreståndaren Gustav Nordlund med hustrun Hedvig som åkte till Brasilien.

Redan 1923 var lokalen i Gamla staden för liten. Församlingen hade nu 71 medlemmar och man hyrde flera år framåt logen De la Gardie på Torggatan 1. 1927 hade församlingen besök av Lewi Petrus och Einar Ekberg. Nu följde några händelserika år med en kraftig tillväxt. Den hyrda lokalen De la Gardie köptes för 30 000 kronor och renoverades för mer än det dubbla. 1934 startades utpostverksamhet i Söne. 1935 anslöt sig Örslösa fria församling till Betaniaförsamlingen och 1939 anslöt sig Källby fria församling. I Söne uppfördes ett kapell. 1944 ändrades församlingens namn från Betania till Filadelfia och en ny renovering gjordes.

1950-talet inleddes med en period av väckelse. 27 personer döptes under samma år och under en konferens som hölls i Folkets Hus samlades 750 deltagare. Flera söndagskolor var igång, någon med över 100 barn. Sången och musiken utvecklades hela tiden. Blåsorkester, damkör och blandad kör startades. Flera missionärer sändes ut och ännu en ombyggnad av kyrkan genomfördes.

På 60-talet passerade medlemsantalet för första gången 500. Filadelfiaförsamlingen i Grästorp med sina 14 medlemmar anslöt sig 1964. Församlingen började nu se sig om efter möjligheter att bygga ny kyrka. Det skulle dröja ända till 1976 innan en tomt inköptes och kyrkbygget startade. Kyrkan vid Nya Stadens Torg invigdes 1979 samtidigt som församlingen bytte namn från Filadelfia till Pingtskyrkan. Kyrkan var överfull vid flera tillfällen under året, och totalt räknade man in omkring 67 000 besök, drygt 21 000 mer än föregående år. Vid 80-talets början var man över 600 medlemmar.

1982 startades Kaffestugan i samband med totalinvigningen av kyrka med bilokaler. 1985 startade LP-verksamheten, en verksamhet med inriktning att hjälpa alkohol och drogmissbrukare. 1986 startades Närradioarbetet och 1993 öppnades PK Second Hand. Sedan 2007 är Kållandsö en del av vår församling. Idag har församlingen ca. 700 medlemmar och står mitt i en positiv utveckling.