Vart går pengarna?

”Ni röjer- vi säljer -ni köper -alla hjälper” säger PK Second Hands slogan. Detta stämmer verkligen eftersom verksamheten har kunnat förmedla över
1 miljon kr till olika sociala projekt och akuta katastrofer världen över under 2019. För att detta skulle bli möjligt har ett stort antal frivilligarbetare varje vecka träffats, arbetat och sett till att alla skänkta saker ska vara hela, rena och trevligt presenterade för kunderna.

Biståndsprojekt 2019
Albanien: Shkodra * Socialt projekt stöd till ett 50-tal familjer.
* Katastrofhjälp pga jordbävning.
53 000
30 000
Etiopien
* Gallo Hargissaskolan för flickor ca 400 elever.
200 000
Hjälpsändningar * Transport av kläder, husgeråd, mm. 41 300
Indien:Västbengalen * Skola för blinda barn. 30 000
Insamligsbox i butik * PMU - Kongo. 1 000
Kenya: Tharaka * Ek’s school i Tharaka, 20 fadderbarn.
* Utrustning sovsal, mm.
30 000
23 000
Kongo: Brazzaville * Skolstart barnhemsbarn.
40 000
Kosovo: Kacanic * House of Hope: Ungdomscenter, kursverksamheter. 30 000
Kroatien: Bjelovar * Socialt hjälparbete, hjälp till ca 20 familjer. 25 300
Libanon * Ungdomsarbete i flyktingläger. 25 000
Marocko * Socialt hjälparbete, hjälp till ca 20 familjer. 26 988
Marocko * Hjälpprojekt där kvinnor får lära sig sy, barnen får läxhjälp. 24 000
Rumänien * Matpaket, kläder, julgåvor via Slättmissionen.
* Hope & future for children: Hjälp till behövande barnfamiljer.
* Second Chance: Julgåvor till fattiga familjer.
25 000
30 000
25 000
Sverige * Hela Människan Lidköping
* Lotsen – missbruksvård på kristen grund.
* Integrationsprojekt i Lidköping
* Multikulti
* Svenskundervisning för asylsökande
* Refugees Welcome Lidköping
* Tehus för kvinnor
20 000
20 000
132 000
15 000
4 000
35 000
20 000
Tanzania * BUKOBA hjälpen 18 000
Thailand: Pranburi * Barnhemmet Mercy House, stöd till ett 50-tal barn. 40 000
 Vitryssland * Kontaktpersoner för frigivna ungdomar.
* Utslussningshus, åter ut i samhället efter avtjänat straff
* Socialt arbete på landsbygden samt stöd till äldreboende.
12 000
48 000
18 000
Världens Barn * Enligt PMU profilprojekt. 24 000
Zambia * Projekt för att stötta fattiga skoltjejer med studier och boende. 25 000
Summa Totalt 1 063 600 kr