Vart går pengarna?

”Ni röjer- vi säljer -ni köper -alla hjälper” säger PK Second Hands slogan. Detta stämmer verkligen eftersom verksamheten har kunnat förmedla över
943 000 kr till olika sociala projekt och akuta katastrofer världen över under 2018. För att detta skulle bli möjligt har ett stort antal frivilligarbetare varje vecka träffats, arbetat och sett till att alla skänkta saker ska vara hela, rena och trevligt presenterade för kunderna.

Biståndsprojekt 2018
Albanien: Shkodra * Socialt projekt stöd till ett 50-tal familjer.
* Julgåvor med mat till fattiga.
48 000
8 800
Bolivia: Cochabamba
* Förebyggande arbete bland barn i riskzonen att
bli gatubarn, får arbeta och hjälp med skolgång.
30 000
Etiopien * Gallo Hargissaskolan ca 400 elever. 200000
Hjälpsändningar * Transport av kläder, husgeråd mm. till behövande i Rumänien. 60 230
Insamligsbox i butik * Katastrofhjälp i Jemen via PMU. 2 093
Jemen * Jordbävningskatastrofhjälp. 30 000
Indien
* Bygge av omklädningsrum, dusch och toaletter på blindskola.
24 849
Kenya:       Tharaka * Ek’s school i Tharaka, 20 fadderbarn. 30 000
Kosovo:     Kacanic * House of Hope:  Ungdomscenter, kurser för att ge arbete. 30 000
Kongo * Skolmaterial för fattiga barn, samt julgåva. 20 000
Kroatien:   Bjelovar * Socialt hjälparbete, hjälp till ca 20 familjer. 26 988
Marocko * Projekt där frigivna kvinnor får lära sig sy för självförsörjning. 8 000
Mauretanien * Matutdelning, samt fattigdomsbekämpning. 100000
Rumänien * Hope & future for children: Hjälp till behövande barnfamiljer.
* Second Chance: Julgåvor till fattiga barn.
30 000
25 155
Serbien * Barn- och ungdomsläger för Serber, Rumäner och Romer. 4 500
Sri Lanka * Renovering av elektricitet i barnhem. 20 000
Sverige * Hospice Gabriel.
* Hela Människan.
* Lotsen – missbruksvård på kristen grund.
* Svenskundervisning för asylsökande.
* Missbrukarvård på Risö.
* Läger på Udden för handikappade barn från Vitryssland.
* Språkcafé på Kaj Global.
* Multikultikonsert i stadsparken.
* Boende för asylsökande Gymnasieungdomar.
55 400
20 000
20 000
9 645
10 000
19 126
5 218
10 000
18 746
Thailand:  Pranburi * Barnhemmet Mercy House, stöd till ett 50-tal barn. 40 000
Vitryssland * Kontaktnät- återanpassning av ungdomar som häktats.
* Socialt arbete på landsbygden i norr, samt stöd till äldreboende.
12 000
18 000
Världens Barn * Enligt PMU profilprojekt. 20 000
Zambia * Projekt för att stötta fattiga skoltjejer med studier och boende. 25 200
Summa Totalt 943 950