Hantverkshuset

Under 1976 förvärvade Pingstförsamlingen en industrifastighet vid Nya Stadens Torg i Lidköping i avsikt att här lokalisera en ny pingstkyrka. Fastigheten, som tidigare inhyst Lidköpings Bryggerier AB, omfattade hela kvarteret Gambrinus 2 och en del av kvarteret Ceres. Byggnaderna är huvudsakligen uppförda under början av 1900-talet. De gamla lokalerna behövde anpassas för uthyrning till modern småindustri och hantverk och det gjordes omfattande ombyggnadsarbete som i huvudsak utfördes av frivilliga insatser.

För att uppföra den nya kyrkobyggnaden tilläts man endast att riva en begränsad del av kvarteret Gambrinus. Resten skulle bevaras med befintlig exteriör enligt beslut från myndighet. De första åren var ekonomiskt kännbara men efterhand blev det fler hyresgäster och intäkter, vilket lade grunden för dagens fastighetsrörelse med bra fastigheter med låga hyror och nöjda hyresgäster. Stor del av den fina ekonomin beror givetvis på all den arbetstid och kunskap som församlingsmedlemmar ställer upp med helt ideellt.

Med fastigheter av denna storlek finns plats både för församlingens verksamhet samt möjlighet till uthyrning. Idag disponerar församlingen ca 600 kvadratmeter samt PK Second Hand som har ca 750 kvadratmeter. De övriga uthyrningsbara ytorna uppgår till ca 3800 kvadratmeter.

Bland de nuvarande 10-talet hyresgäster är det stor spridning på verksamhet och det finns allt från lagerlokal till hantverk och försäljning av t ex möbler och inredning. En stor hyresgäst är bl a Lidköpings kommun med olika grenar av sin verksamhet.

Framtidsvisionen är att driva fastigheten i samma anda och riktning samt att bevara denna del av staden som församlingen idag äger/disponerar.

Är du intresserad av att hyra lokaler i Hantverkshuset eller har andra frågor kring fastigheterna kontakta oss på e-post: hantverkshuset@pingstlidkoping.se