Vill du ge en gåva?

Genom att ge blir du välsignad tillbaka! När vi avstår det vi har blir vi rika i en annan mening. Det ger en frihet i våra liv och välsignelser från Gud. Församlingen är tacksam för din gåva och nu är du med och förverkligar visionen: ”Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus”.

Hur gör jag?

Ge en gåva till det ändamål du önskar. Nedan ser du de olika kassor som församlingens pengar förvaltas i. Om du använder bankgironumren syns avsändare. Vill du vara anonym föreslår vi att du istället använder kontoöverföring. Då använder du kontonumret (inte bankgirot). Hör av dig till expeditionen för att få kontonumret.  0510-54 59 50 eller expen@pingstlidkoping.se
När du går in på din bank kan du göra enstaka inbetalningar eller lägga in en stående överföring varje månad.

Om du har problem med att skapa en överföring - hör i första hand av dig till din bank för att få hjälp med
inställningar och tekniska frågor!

Du kan även välja att kyrkoavgiften, som är 1% av din beskattningsbara inkomst, ska gå till Pingst - fria församlingar i samverkan och Pingstkyrkan Lidköping. För mer information om hur det fungerar och hur du går till väga hittar du på
Pingst informationssida om Kyrkoavgiften.

Församlingskassan

Bg-nr 986-3572
Swish Kollekt: 123 137 19 21
Swish Kyrkkaffe:
123 033 45 57
Swish Kaj:
123 680 32 58
Byggnadskonto Bg-nr:
525-6136
Swish Byggnadskonto:
123 555 80 77
Du får gärna ge en gåva till Församlingskassan och stöd Pingstkyrkan i Lidköpings totala verksamhet.
Intäkterna används till att driva runt verksamheten och som i de flesta föreningar, församlingar och företag är löner till anställda en stor post.
Förutom detta används din gåva till barn- och ungdomsverksamheten, musik- och gudstjänstkostnader i Pingstkyrkan Lidköping, Kapellet i Källby och Kållandsö. Församlingskassan administrerar också läger, kyrkkaffe, sociala kassan mm.

Missionskassan

Bg-nr 507-8563
Swish kollekt: 123 269 59 89
Missionskassan bekostar församlingens mission i Albanien, Kroatien, Nordafrika och Sydsudan. Vi betalar en del av lönen till de missionärer som finns där. I de flesta fall är det personer som jobbar i sitt eget land, i andra fall är det svenskar som bor i landet. En gåva till Missionskassan går direkt till dessa personer eller till någon av alla de behov som finns runt om i vår värld. En mindre del av missionskassans intäkter används till missionsresor och missionsstipendium till någon av församlingens ungdomar som vill göra en resa och delta i något missionsprojekt.

Grästorpskassan

Bg-nr 5984-5206
Swish Gåva: 123 346 11 00
Swish Fika: 123 024 82 86

En gåva hit används för att bekosta verksamheten i Pingstkyrkan i Grästorp. En viss del går till pastorns lön, men även till barn- och ungdomsverksamhet och omkostnader kring möten som servering och annonsering.

Örslösakassan

Bg-nr 161-3215
Swish Kollekt: 123 272 1660
Swish Fika: 123 555 80 93
Swish Royal: 123 147 79 34

En gåva hit används för att bekosta verksamheten i Pingstkyrkan i Örslösa. En viss del går till pastorns lön, men även barn- och ungdomsverksamhet och omkostnader kring möten som servering och annonsering.

Second Hand

Bg-nr 5254-8773
Intäkterna till kassan kommer främst från försäljningen, men du kan även ge ditt bidrag via vårt bankgiro eller bankkonto. Vill du stötta verksamheten på annat sätt uppmanas du handla på Second Hand, skänka varor eller hjälpa till ideellt. HELA överskottet från second hand, efter att omkostnader är betalda, går till sociala och humanitära hjälpinsatser.

Hantverkshusets kassa

Hantverkshuset är namnet på den del av vårt kvarter som befinner sig ”bakom” kyrksalen, bortanför kyrksalen åt norr. Där hyrs en hel del lokaler ut till företag och kommun, i vissa fall även privatpersoner. Intäkterna består av hyresintäkter. Utgifter finns i form av fastighetsomkostnader och reparationer. Mindre reparationer av församlingens kyrkbyggnader bekostas av Hantverkshuset.