Om “Dela livet” – en resurs för den lilla gruppen!

Vissa perioder gör vi speciellt riktad undervisning för hemgrupperna.
Vi lägger då upp d på YouTube och Närradion och som man kan använda sig av i sin hemgrupp.
Vill du vara med i en hemgrupp så kan du antingen höra av dig till någon av pastorerna eller varför inte bjuda in några vänner och titta på webbsändningen tillsammans, kanske kan det så småningom bli en hemgrupp?


Här är det senaste avsnittet av Dela Livet:

Sönd 25 april 2021 – Palle Edström

Samtalsfrågor:

Vilket förhållande har du till Bibeln?
Tror du att Bibeln är Guds ord? Vad tyder på det, enligt dig?

Bibeln måste tolkas utifrån sitt sammanhang    vad innebär det?
Kan det innebära att principer som ex hur vi ska agera mot varandra, moral och etik kan vara enbart
menad att gälla folk på bibelns tid och därmed är inaktuella och kan förbises idag…?

Fördjupningsfrågor:

Upplever du vetenskapen som ett problem för dig som bibeltroende?

Har du själv upplevt att vetenskapen förändrats kraftigt så det påverkat dig?

Känner du dig trygg i Guds ord även på områden där vetenskapen (åtminstone för tillfället)
påstår nåt som strider mot bibeln ?


Sönd 14 mars 2021 – Michael Borg

Samtalsfrågor:

Vad tänker du när du hör att så många i vårt samhälle och i vår församling känner att de är ensamma, inte har en riktig nära vän?
Behövs verkligen den lilla gruppen för att församlingen ska överleva?
Hur kan vi i vår grupp motarbeta ensamheten i församlingen?

Fördjupningsfrågor:

Känner du dig obekväm att bjuda in nya i din grupp?
Om ni behöver dela gruppen hur löser ni ledarskapet då?


Sönd 28 feb 2021 – Anneli Borg

Samtalsfrågor:
Fundera ett tag och berätta för varandra om något tillfälle eller någon person som fått dig att förstå Guds kärlek mer.
Samtala om vad ni ser av Gud i varandra!

Fördjupningsfråga:
Hur kan ni som grupp få vara till hjälp och välsignelse för varandra och andra?


Sönd 14 feb 2021 – Niclas Wiktorell

Samtalsfrågor:
– Kan man fira nattvard var som helst och hur som helst? Finns det ”regler” för hur nattvarden ska firas? Vilka?
– Vad betyder nattvarden för dig? Samtala med varandra om vad nattvarden spelar för roll i ditt liv.

Fördjupningsfråga:
– Finns det böner som du inte vågar be? Varför tror du att det är så?


Sönd 24 jan 2021 – Niclas Wiktorell

Samtalsfråga:
          –  Samtala om vad du upplever är svårt med att be men lyft även fram det som är positivt och som har hjälpt dig.

Fördjupningsfråga:
          – Finns det böner som du inte vågar be? Varför tror du att det är så?


Sönd 13 dec 2020 – Palle Edström

Samtalsfrågor:

 • Behöver du be Gud om mer frid nu under pandemin?
  Varför…?
 • Vilken typ av frid kan och vill Gud förmedla till andra genom dig under den här perioden…?
 • Hur kan han göra det genom dig…?

Fördjupningsfråga:

 • Gör du skillnad på Guds frid och allmän trygghetskänsla?
  På vilket sätt är de olika för dig…?


Sönd 22 nov 2020 – Niclas Wiktorell

Samtalsfrågor:
– Berätta om ett bönesvar som du har fått.
– Om du har upplevt att bönesvaret uteblev, hur hanterade du det?

Fördjupningsfråga:
– Vad är ditt bästa bönetips, något som hjälpt dig att be?
Den nationella bönedagen har följande böneämnen, var med och bed för dem:
ett stopp för pandemins framfart; botemedel för smittan; styrka och ork till alla som drabbas; tröst till de som sörjer;
att fler får en personlig relation till Jesus Kristus


Sönd 8 nov 2020 – Anneli Borg

Samtalsfrågor:

-Hur tänker du på din egen svaghet och brist?
Blir du fördömande (mot dig själv) och låter bli att göra det du skulle vilja eller vänder du dig till Gud och blir beroende av Honom.

– Hur reagerar du inför andras svaghet och brist? Blir du fördömande eller uppmuntrar du till fortsatt tjänst?
– Hur får vi till att ta tid att både fylla på och ge ut?

Fördjupningsfrågor:

– Vågar jag lyda Gud, och lita på Hans löften, även om människor skakar på huvudet åt mig?
– Hur blir vi en församling där svagheten får plats och blir ett sätt att ära Gud?
– Kan vår hemgrupp bli en plats där jag vågar testa att lita på Gud?


Sönd 25 okt 2020 – Michael Borg

Samtalsfrågor:

Den första frågan gäller dig själv!

Vad är du bra på, eller med andra ord, ”vad har du i din hand”?
Ta gärna ett papper och skrev ner minst tre saker!

Berätta något som den är bra på som sitter bredvid dig!
Vilka gåvor, förmågor finns i er grupp som kan utvecklas och bli till välsignelse för er och andra?

”Den som hittar sin plats tar ingen annans”
Det låter väldigt enkelt men hur är det i verkligheten?

Fördjupningsfrågor

Från skapelseberättelsen(1Mos 1, 2, 3) står det att vi ska vårda, förvalta och leva av(arbete) denna jord.
Vad betyder det i ditt liv, gruppens liv och församlingens liv?

Vilka drömmar och mål har ni med er grupp?
Hur kan ni som grupp göra så att andra människor blir uppmuntrade, får bli välsignade av er?


Sönd 11 okt 2020 – Michael Borg

Samtalsfrågor:

Läs Ps 139:13-17 och låt det gälla dig.
Ta tid, stanna upp och fundera på vad det verkligen står

Är det svårt att ta till sig att Gud älskar mig villkorslöst?
Hur tänker du om att vara kallad?

Kallelsen gäller alla och är aldrig i första hand en kallelse till ett uppdrag, utan till ett liv.

Finns det en risk att Gud blir en arbetsgivare?

Fundera på uttrycket ”Följ mig”!
Hur påverkar det mig?


Fördjupningsfrågor:

Vad innebär det för mig idag att vara hans lärjunge?

Att lämna allt vad betyder det för oss idag?


Sönd 27 sept 2020 – Palle Edström

Samtalsfrågor

 • Upplever du att vi människor blir bättre tillsammans – eller är det mest en vacker fras…?
  Ge gärna exempel på personliga upplevelser
 • Vilka fördelar är tydligast för dig?
 • Du som tillhör en troende gemenskap: Vad har fått dig att växa bättre för att du är med i en gemenskap…? 

Fördjupningsfrågor

 • Hur kan man “stretcha” sitt andliga liv…?
 • Samtala om hur de andliga nådegåvorna och tjänsterna kan spela roll i skillnaden mellan att leva i – kontra utan en församling!

Sönd 13 sept 2020 – Niclas Wiktorell

Samtalsfrågor

 • Hur vill du att din hemgruppsgemenskap ska vara? Vad ska den innehålla? 
 • Finns det plats för flera i din hemgrupp? Hur gör ni för att flera ska kunna få plats?
 • Känner du någon som du tror skulle behöva finnas med i en hemgrupp? Vad behöver hända för att du skulle bjuda med den till din grupp? 
 • Är du inte med i en hemgrupp? Vilka steg kan du ta för att gå med i en? Eller skulle du kunna vara den som drar igång en hemgrupp?

Fördjupningsfrågor

 • Fundera ett tag över vad du värdesätter mest med dina vänner. Vad behöver vänskap innehålla för att det ska vara något att bygga på?
 • Kan man vara vän med alla?
 • Kan du bli en bättre vän? På vilket sätt?