Samarbete med andra kyrkor

Kyrkorna i Lidköping har ett mycket gott samarbete. Präster och pastorer möts regelbundet till olika samlingar. En förbönsjour, med målet att be dygnet runt, året runt, för Lidköping med omnejd pågår ständigt.

Församlingarna inbjuder till flera gemensamma arrangemang, bland annat sommargudstjänst i Stadsträdgården, höstkonferens och julgemenskap.

Församlingarnas ungdomar samarbetar i flera olika större satsningar.
LKS - Lidköpings Kristna Samarbetsråd är det samlade namnet på kyrkornas gemensamma verksamhet.