Under tiden pandemin pågår och restriktioner gäller för offentliga samlingar kan du delta i gudstjänster
via vår Youtube-kanal och för övrigt läsa aktuell info på hemsidan (första sidan) på vår web.
Se också vår Kalender för datum och tider.

Klicka här och kom till vår YouTube-kanal där det finns
gudstjänster och predikningar att lyssna till !Gudstjänsterna i Pingstkyrkan Lidköping är offentliga, vilket betyder att alla är välkomna
att delta oavsett om man är medlem i församlingen eller inte.

Gudstjänst firas varje söndag klockan 11.00 (juni, juli och augusti klockan 10.00) i Pingstkyrkan Lidköping.
Vi har också fyra platser till med lokaler och gudstjänster i Grästorp, Örslösa, Källby och Kållandsö.
Dock inte lika regelbundet som inne i Lidköping. Se gärna vår kalender för att få info om när det är gudstjänster.

En gudstjänst innehåller oftast sång och musik, bön, predikan och möjlighet till samtal och förbön.

Vissa gudstjänster innehåller även nattvard, dop, barnvälsignelse eller parentation, vilket är minnesstund för någon i församlingen som dött.
Du skulle glädja oss mycket genom att komma med!

Välkommen!