RPG – Seniorer

RPG anordnar träffar i Lidköping och ibland hålls träffarna i Pingstkyrkan Lidköping.
Här nedan en beskrivning av vad RPG är:

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation.
Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter,
förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor.

Våra  ca 15.000 medlemmar och besökare finns i 170 föreningar runt om i landet.
För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har.

Du är välkommen till oss precis som du är.


Aktuella meddelanden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020-08-28
Vid senaste styrelsemötet beslutades att planera in några gemenskapsträffar under hösten även om något nytt besked från Folkhälsomyndigheten inte kommer förrän den 1 okt. Vi väntar ju fortfarande på ett tydligt besked om hur många som får samlas utan att göra avkall på säkerhet och trygghet. Men vi kan liksom andra pensionärsföreningar se att behovet är stort eftersom ensamheten ökar bland de äldre i samhället ju längre pandemin fortsätter.

Detta leder i sin tur till en ökande psykisk ohälsa och ger många en känsla av att livet som pensionär börjar bli meningslöst. Vi vill motverka detta genom att ordna några träffar under hösten. Träffen i sept måste ställas in, men i okt och nov planeras träffar med ett lite annat upplägg. Självklart måste gällande restriktioner om avstånd och god hygien respekteras vid alla inomhussamlingar.

Distriktets höstträff i Falköping den 2 okt måste också utgå. Men i dec planeras en minikonsert med Sara och David Åström från Arvika. De skulle han kommit redan i maj, men den träffen fick ställas in då pandemiläget var ytterst osäkert.

Arne Brännström, ordf RPG Lidköping