Vision och värderingar

Församlingens vision

En växande församling för alla generationer där vi genom Guds kraft älskar varje människa till ett liv med Jesus.

“Vi älskar därför att han först älskade oss.” 1 Joh 4:19

Vi ser en kyrka…

Vi ser en kyrka där Jesus är i centrum. En kyrka som lovsjunger och ärar Gud genom det vi säger och det vi gör.

Vi ser en kyrka som har en enkel, varm gemenskap där människor välkomnas och blir sedda.
Där relationer växer till vänskap och där nya människor lätt hittar in och känner sig hemma.
En kyrka med en gemenskap där ingen är fullkomlig men alla är villkorslöst älskade av Gud.

Vi ser en kyrka som upplevt Jesu kärlek och i Andens kraft älskar människor hem till Gud.
En kyrka som talar om Jesus så att människor förstår och är relevant i sina uttrycksformer
för att nå varje människa i Lidköping, Kållandsö, Källby, Örslösa, Grästorp - ja ända till jordens yttersta gräns.

Vi ser en kyrka som lever i den helige Andes kraft och fungerar i andliga gåvor så att människor blir frälsta,
upprättade, befriade och helade genom Jesus Kristus. En kyrka där människor hjälper varandra att hitta sin plats i
Guds rike och växa i de gåvor och de uppdrag som Gud har gett till dem.
Vi ser en kyrka som ger uppdraget vidare till nya ledare i nästa generation.

Vi ser en kyrka som som bryr sig och inte gör skillnad på människor och som gör allt för att stå på de
utstöttas och svagas sida - både i ord och handling. En kyrka som bedriver aktiv diakonal verksamhet i vårt samhälle.

Vi ser en kyrka som är ett hem för varje människa.
En kyrka som har upplevt Guds kärlek i Jesus och som därför har kraft att älska varje människa hem till Gud.
Vi ser en kyrka som aldrig slutar växa.

Våra värderingar:

Bättre tillsammans
Bibelord: Gal 6:2, Ords 27:17

Vi tror att livet levs bäst tillsammans. Tillsammans kan vi göra mer. Tillsammans är vi starkare.
Vi är medvetna om att ingen av oss är fullkomlig och därför väljer vi också att se gott i varandra.
Vi behöver varandra för ensam är inte stark.

Vi hjälper varandra att växa

Bibelord: Ef 4:15-16

Gud har tänkt större planer om varje människa än vad vi kan föreställa oss.
Därför kan vi alla växa i andlig mognad, i våra gåvor och i vår tjänst. För att växa behöver man någon som går före och visar vägen.
Vi tror att alla kan vara förebilder och hjälpa någon annan att växa.
Vi vill skapa en miljö där man kan växa genom att få göra det man ännu inte behärskar.
Varje Timotheus behöver sin egen Paulus.


Vi är generösa

Bibelord: Luk 6:38 2 Kor 9:8, 10-11

Gud är gränslöst generös mot oss. Det har vi upplevt genom att få ta emot Jesu kärlek
och nåd trots att vi inte har förtjänat det. Eftersom vi har upplevt Guds gränslösa
generositet vill vi vara generösa i våra attityder mot varandra och i mötet med alla människor.

 

Vi går inte till kyrkan - vi är kyrkan

Bibelord: Matt 16:18, 1 Kor 12:12-13, 27

Kyrkan är ingen byggnad för oss. Kyrkan är vi som tror på Jesus.
Var vi än är så är vi Kristi kropp på jorden. Var vi än är så vill vi leva ut
vårt hopp så att det märks att vi är Jesu efterföljare.
Vi är Guds medarbetare.

 

Vi räknar med det oväntade

Bibelord: Mark 10:27, Ef 3:20

Vi tror att för vår Gud är allting möjligt. När vi själva inte räcker till, när vi
står inför utmaningar eller när allt hopp är ute kastar vi oss mot Gud och
tror honom om stora saker. Vi tror att genom bön är allt möjligt.