Zoomtest

Vi testkör en böne- och gemenskapsstund i en zoom-grupp torsd 23 april kl 20.

Du kommer att få skapa ett zoomkonto (gratis och inga känsliga uppgifter) där du
uppger ditt riktiga namn – OBS! Använd inga pseudonymer eller avatarer!

Paul Edström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Bönegemenskap över internet!
Time: Apr 23, 2020 08:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
Länk till Bönegemenskap över internet (Zoom)

Meeting ID: 915 8307 0782
Password: 087126

Du kommer ett steg närmare men får dock vänta lite på att bli insläppt i gruppen.

/ Palle